Suomelle valitaan uudet päättäjät su 14.4. 2019 eduskuntavaaleissa, ennakkoäänestys 3.-9.4.

YLEn vaalikoneessa kysyttiin kolmea vaalilupausta. Tässä ne ovat: 

  1. Lupaan tehdä töitä sen puolesta, että lapsiperheiden taloudellinen asema kohentuisi yhteiskunnassamme ja ettei vanhempien vapautta valita lastensa hoitomuoto kavenneta.
  1. Lupaan puolustaa riittäviä resursseja sekä ulkoisen että sisäisen turvallisuuden ylläpitämiseen.
  1. Lupaan puolustaa uskonnonvapautta ja kristittyjen oikeutta yhdenvertaiseen kohteluun vakaumuksensa mukaan toimimisessa ja lastensa kasvattamisessa.

Millainen kansanedustaja olisin?

Minulla on sekä rohkeutta että taitoa ajaa niitä asioita, joita pidän tärkeänä. Käsitykseni poliittisesta päätöksenteosta on varsin realistinen. En ole hakemassa mitään glooriaa vaan kovaa ja arkista työtä Suomen ja suomalaisten eteen. Olen kartuttanut poliittista osaamista mm. toimimalla ministerin erityisavustajana 2014-2015 sisäministeriössä, puolueen eri tasoilla ja kuntatasolla Vantaalla.

Niissä vastuissa, joita olen tähän asti hoitanut, olen oppinut, ettei vaikuttamiseen useinkaan tarvita enemmistöä. Monissa päättävissä elimissä olen ollut ainoa puolueeni edustaja ja silti saanut tärkeitä asioita läpi. Tilanne haastaa kehittämään yhteistyötaitoja ja perustelemaan ajamansa asiat niin, että muutkin voivat ne hyväksyä. Tämä on ainoa tapa pystyä vaikuttamaan demokraattisessa maassa, jossa millään yksittäisellä puolueella ei ole enemmistöä eduskunnassa tai valtuustossa.

Arjessa minulle ovat tuttuja erityisesti lapsiperheiden asiat ja kasvatus. Teologin työssäni kohtaan todella monenlaisia ihmisiä erilaisista elämäntilanteista. Sen myötä hahmotan, millaisten vaikeuksien kanssa ihmiset painiskelevat ja mihin niistä yhteiskunta pystyy vaikuttamaan. Pidän tärkeänä ihmisten ja heidän lähiverkostojensa omien voimavarojen tukemista, jotta vaikeastakin elämäntilanteesta voi päästä takaisin jaloilleen. Samalla tulee huolehtia, että jokaista kohdellaan ihmisarvoisesti elämän alusta loppuun silloin, kun omat voimavarat eivät riitä.

Tahdon olla luottamuksesi arvoinen päättäjä.

 

%d bloggers like this: