Tuleeko Isän valta purkaa kirkosta?

Puheenvuoro kirkolliskokouksen täysistunnossa 4.11. 2020 klo 9:00, § 2 Kirkon nelivuotiskertomus vuosilta 2016-2019 – Lähetekeskustelu jatkuu. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kirkolliskokousedustajat, kiitän lämpimästi kirkon nelivuotiskertomuksesta, joka avaa kaunistelematta niitä haasteita, joiden keskellä kirkko elää ja toteuttaa tehtäväänsä. Kertomus on… Lue lisää